You can place your slogan here.
This would also be a great spot for a top product pitch.
Sajtóközlemény

¹ 2014-08-29
Orvosi Rendelő Korszerűsítése Sárazsadány Községében
ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0064

Sárazsadány Község Önkormányzata 59.864.293 Forint 100%-os vissza nem térítendő uniós támogatást nyert  az ÉMOP-4.1.1/A-12  pályázati kiíráson az Új Széchenyi terv keretében. A felhívás célja olyan projektek támogatása, melyek által a Magyarországon tapasztalható területi egyenlőtlenségek a közegészségügy tekintetében mérsékelhetőek. A fejlesztendő tevékenység az orvosi rendelő korszerűsítése.

Sárazsadány településén 2 helyiségből álló (1 váróterem+ 1 vizsgáló) teremben történt korábban az orvosi rendelés igen szegényes körülmények között, minimális műszererezettség mellett, messze elmaradva a napjainkban támasztott követelményeknek. A meglévő rendelő mind szerkezetileg, mind funkciójában már elavult volt, felújítása, illetve a jelenlegi szabványoknak megfelelő módon történő átépítése vált szükségessé.
A fent említett problémák miatt a teljes tetőszerkezet, külső- belső vakolás, festés, burkolás, nyílászárók, fűtés felújításra kerültek. Továbbá az orvosi rendelő bútorzata is cserére szorult, ezért új tárgyak beszerzését valamint az orvosi eszközök bővítését is célul tűztük ki. A felújított orvosi rendelő oly módon került kialakításra, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mostani mozgáskorlátozott előírásoknak.
A projekt alapvető célja az volt, hogy Sárazsadány lakossága számára hozzáférhetővé váljon egy megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmény. A kultúrált körülmények adta lehetőség a későbbiekben inspiráló lehet a további tevékenység bővítésére.
A kivitelezés 2013.10.25-én kezdődött és 2014.08.29-én fejeződött be a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással. A projekt pénzügyi zárására 2014.szeptember 30-án kerül sor.
Sajtóközlemény

¹ 2013-10-25
Orvosi Rendelő Korszerűsítése Sárazsadány
községében ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0064


Sárazsadány Község Önkormányzata 59.864.293 forint 100%-os vissza nem
térítendo uniós támogatást nyert  az ÉMOP-4.1.1/A-12  pályázati kiíráson az Új
Széchenyi terv keretében. A felhívás célja olyan projektek támogatása, melyek
által a Magyarországon tapasztalható területi egyenlotlenségek a
közegészségügy tekintetében mérsékelhetoek. A fejlesztendo tevékenység az
orvosi rendelo korszerusítése.
Sárazsadány településén 2 helyiségbol álló (1 váróterem+ 1 vizsgáló) teremben
történik az orvosi rendelés igen szegényes körülmények között, minimális
muszererezettség mellett, messze elmaradva a napjainkban támasztott
követelményeknek. A meglévo rendelo mind szerkezetileg, mind funkciójában
már elavult, felújítása, illetve a jelenlegi szabványoknak megfelelo módon
történo átépítése szükséges.
A fent említett problémák miatt a teljes tetoszerkezet, külso- belso vakolás,
festés, burkolás, nyílászárók, futés felújításra kerül. Továbbá az orvosi rendelo
bútorzata is cserére szorul, ezért új tárgyak beszerzése szükséges valamint az
orvosi eszközök bovítése is elengedhetetlen. A felújított orvosi rendelo oly
módon kerül kialakításra, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mostani
mozgáskorlátozott eloírásoknak.
A felújítás munkálatok alatt az orvosi rendelo a megszokott módon muködik. A
kivitelezovel folytatott egyeztetések alapján eloreláthatólag kb. 2 hét lesz olyan,
amikor a szomszédos településen Bodrogolasziban folyik majd a rendelés.
A projekt alapveto célja, hogy Sárazsadány lakossága számára hozzáférhetové
váljon egy megfelelo infrastrukturális ellátottsággal rendelkezo egészségügyi
intézmény. A kultúrált körülmények adta lehetoség a késobbiekben inspiráló
lehet a további tevékenység bovítésére.

A projekt kezdete és várható befejezése: 2013.10.25-2014.06.30

Sajtóközlemény

¹ 2013-05-16
Uniós támogatásból valósul meg SÁRAZSADÁNY KÖZSÉG
településfejlesztése

Sárazsadány Község Önkormányzata az Új Széchenyi Terv ÉMOP 3.1.3-11.
keretén belül sikeresen pályázott több út, járdaszakasz, vízelvezetok
felújítására 94.386.044 Ft összértékben. Emellett egy kerékpártároló, egy
buszváró is építésre islletve felújításra kerül. A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósul meg.
Sárazsadány Község Önkormányzatának pályázata keretében sor kerül a
Táncsics Mihály, a Kossuth Lajos és a Munkácsy Mihály utcákban található
utak felújítására, a Janik Jeno utcában található út kiszélesítésére,
csapadékvíz elvezetés felújítására és az Újsor utcában járdaépítésre.
Emellett megvalósul a közösségi tér korszerusítése, akadálymentesítése és
energetikai jellemzoinek javítása. Épül két új buszváró és az épülo utca
mentén zöldnövényzet telepítésével szépül a település.736 m útszakaszon
4000 db 3 éves fagyal kerül telepítésre. Felújított utak hossza: Táncsics
Mihály utca: 566 fm Munkácsy Mihály utva: 402 fm Kossuth Lajos utca: 175
fm Újsor és Janik Jeno járda: 736 fm Janik Jeno utca útszélesítés: 336 m
Egyéb létesítmények: 2 db buszváró, kerékpártároló, 736 m hosszan
zöldnövényzet, csapadékvíz elvezetés Janik Jeno u: 116 m
Projekt címe: A lakosság életkörülményeit javító intézkedések Sárazsadány
településen
Pályázati azonosító: ÉMOP-3.1.3-11-2012-0148

Sárazsadány Önkormányzat

Elérhetőség:

Cím:
3942 Sárazsdány, Fő út 50.           
Tel:  + 36-47/390-002
Fax: + 36-47/390-002

Polgármester: Palcsó Mihály

GPS koordináták:
N: 48° 15´ 48˝ 
E: 21° 29´ 40˝


Tisztelt Látogató!
A honlap szerkesztés és
feltöltés alatt áll, kérjük ezért
megértését !
SÁRAZSADÁNY
Sárazsadány  
Sárazsadány Község Önkormányzata
Cím: 3942  Sárazsadány, Fő út 50.
E-mail:gazdalkodas@sarazsadany.hu
Honlap: www.sarazsadany.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu <http://www.ujszechenyiterv.gov.hu>