Hírek 2/3
Tárgy: elektromos áram önkormányzati tulajdonú ingatlanról idegen ingatlanra történő átvezetési és vételezési lehetősége