Besiskolázási támogatás 2021.

TISZTELT SÁRAZSADÁNYI SZÜLŐK!

 

Sárazsadány Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján minden óvodás és iskolás korú gyermek egyszeri beiskolázási támogatásban részesül.

A támogatás mértékét a testület 15.000,- Forint/gyermek összegben határozta meg.

 

Az igénybevétel feltételei az alábbiak:

  • a támogatást igénylő szülő gyermekének/gyermekeinek az óvodába történő beíratása megtörtént,

  • sárazsadányi lakcím, amelyet LAKCÍMKÁRTYÁVAL KÖTELES A SZÜLŐ IGAZOLNI,

  • 16. életévét betöltött tanulók esetében ISKOLALÁTOGATÁSI IGAZOLÁS IS KÖTELEZŐ.

 

A fent megnevezett összeg 2021. augusztus 16- 17. napján (hétfő, kedd) 9:00 és 12:00 között vehető át Sárazsadány Község Önkormányzata épületében. 

 

Sárazsadány, 2021. augusztus 2.

 

Ender László

polgármester