Figyelem felhívás nem saját tulajdonban lévő ingatlanok használatának eljárási szabályaira.

Figyelem felhívás nem saját tulajdonban lévő ingatlanok használatának eljárási szabályaira

 

Felhívom a Sárazsadányban lakók, ingatlan tulajdonosok és az itt tartózkodók figyelmét, hogy a nem saját tulajdonukban lévő ingatlanokat, függetlenül azok besorolásától (belterület, külterület, lakó ingatlan, út. stb.) és tulajdonjogától (Magyar Állam, Vízügyi Igazgatóság, Önkormányzat, magán, stb.) csak a tulajdonos hozzájárulásával vehetik igénybe bármilyen célra (sport, szórakozás, stb.)

 

Az idegen ingatlanok használatát a gyakorlatban úgynevezett tulajdonosi hozzájárulásban rögzítik. Van olyan eset, amikor az idegen ingatlan használatáért pénzt is kér az ingatlan tulajdonosa

 

Az idegen ingatlanon végzett tevékenységek következményiért (ingatlanon okozott kár, baleset, környezet szennyezés, stb.) minden esetben a szervezőket terheli a felelősség. Természetesen a jogszerűtlen (tulajdonos hozzájárulása nélküli) ingatlan használat következményei is a szervezőt (szervezőket) terheli

 

Sárazsadány, 2023. 07. 31

 

Janik Kálmán

alpolgármester