Tájékoztatás I.

Tájékoztatás

Tárgy: elektromos áram önkormányzati tulajdonú ingatlanról idegen ingatlanra történő átvezetési és vételezési lehetősége

A sárazsadányi lakosok baráti körétől 2021. 08. 09- én aláírás és cím nélküli kérelem érkezett az önkormányzathoz áramvételi lehetőség biztosítására a csörlőházból. Hivatalos levélben történő választ az előzőek figyelembe vételével nem tudunk adni.


A kérelemhez kapcsolódóan – általánosságban - a következő tájékoztatást tudom adni: egy
ingatlanon létesített felhasználói, fogyasztói elektromos vezetéknek (mért vezetéknek) egyik ingatlanról a másik ingatlanra történő, akár - ideiglenes - átvezetés létesítésére jogszabályi és műszaki előírások vonatkoznak. Ezeket egyeztetni szükséges az illetékes elosztói engedélyessel, valamint az érintett ingatlanok tulajdonosaival is. Természetesen tisztázandó az ideiglenes vezeték üzemeltetési felelőssége is.

Jelenleg az sem tudható, hogy az igénylő jogi személyként, vagy esetlegesen magánszemélyként kívánja az ideiglenes felhasználói vezetéket létesíteni, illetve üzemeltetni.

A fentiek tisztázása, a vételezési feltételekben történő megállapodás aláírása és a szükséges engedélyek beszerzése után lehet döntést hozni a csörlőházból történő elektromos áram vételezésének engedélyezésére.

Janik Kálmán
alpolgármester