Tájékoztatás II.

Tájékoztatás

Tárgy: tömeges magánrendezvények tartása


A sárazsadányi lakosok baráti körétől 2021. 08. 09- én aláírás és cím nélküli
értesítés érkezett önkormányzatunkhoz magántulajdonban lévő ingatlanon
megrendezésre kerülő főzőverseny tartására vonatkozóan.

Az értesítéshez kapcsolódóan a következő tájékoztatást adjuk:
A település lakóinak fegyelmezett és jogkövető magatartásának köszönhetően a
COVID 19 járvány elmúlt három hulláma nem követelt halálesetet településünkön.
A COVID 19 újabb 4. hullámát is mindannyian hasonló eredménnyel szeretnénk
átvészelni. Ehhez természetesen továbbra is be kell tartanunk a védekezésre hozott
szabályozásokat, valamint fontos, hogy az - egészségügyi előírásokat - figyelembe
véve, - aki csak teheti - felvegye a védőoltásokat.

Sárazsadány Önkormányzata továbbra is igyekszik mindent megtenni
településünkön a COVID 19 vírus újabb variánsai terjedésének megakadályozásra.
Ennek szellemében tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2021. év augusztusában
önkormányzatunk nem tervez tömeg rendezvényeket az önkormányzat
tulajdonában lévő közterületeken és az önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanokon.

A tömeges rendezvény megszervezésének területi akadálya is van, ugyanis az
önkormányzat nincs birtokában a falu futballpályájának, amelyen generációk
futballoztak. A termelőszövetkezet felszámolásának időszakában és az azt követő
időszakban lett volna ideje a - korábbi képviselő testületeknek - a terület
tulajdonjogának meg, illetve visszaszerzésére.

Amennyiben saját ingatlanon valaki tömeg rendezvényt szervez, úgy annak teljes
felelőssége az ingatlan tulajdonosát terheli.
Amennyiben valaki más tulajdonában lévő ingatlanra szervez tömeg rendezvényt,
úgy az illetékes tulajdonosnak a tulajdonosi hozzájárulását is be kell szerezni.

Természetesen tömeg rendezvények tartásának vannak további szabályai, valamint
több hatósági engedély megléte is kötelező, amelyek beszerzése, betartása, illetve
betartatása a rendezvény szervezőinek kötelessége.

Janik Kálmán
alpolgármester